Organisatie

Nes Ammim Israël is eigendom van twee stichtingen, één in Nederland en één in Duitsland. Zowel de Peter Beier Stiftung Nes Ammim Deutschland als de Stichting Nes Ammim Nederland bezitten 50% van de aandelen van Nes Ammim Israël. Vertegenwoordigers van beide stichtingen vormen de General Assembly (GA), die de Board of Directors [BoD] van Nes Ammim benoemen. Leden van de Board of Directors worden voorgedragen door de besturen in Nederland en Duitsland. In Duitsland bevindt zich behalve de Peter Beier Stiftung ook de Nes Ammim Verein zur Förderung einer christlichen Siedlung in Israel.

Besturen in Europa
De besturen in Nederland en Duitsland dragen bij aan het onderhoud en verdere ontwikkeling van het karakter en profiel van Nes Ammim, de externe communicatie van de organisatie en aan de fondsenwerving voor Nes Ammim. Zij werven vrijwilligers, organiseren landelijke en regionale bijeenkomsten, onderhouden contacten met kerken, medestanders en gelijkgestemde organisaties. Bestuursleden vertegenwoordigen hun land in de General Assembly en de Board of Directors. De Board of Directors benoemt de Chief Executive Officer(CEO) van Nes Ammim in Israël.

Pijlers in Nes Ammim
De organisatie in Nes Ammim kent drie afdelingen: Learning & Dialogue, New Village Development en Business. De managers van deze afdelingen vormen met de CEO het management team, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de organisatie. De vrijwilligers zijn een essentieel deel van Nes Ammim. Zij werken, studeren en leven er samen.

Centre of Learning and Dialogue
Het Centre of Learning and Dialogue is het hart van de organisatie in Nes Ammim. Van hieruit wordt het studieprogramma voor de vrijwilligers georganiseerd en worden de (met name Joods-Arabische) dialooggroepen gefaciliteerd. Nes Ammim werkt vanuit het Centre of Learning and Dialogue samen met twee plaatselijke comités. Zie dialoog voor meer informatie.

New Village Development
Momenteel is het zogeheten Land Development Project (LDP) in uitvoering, waardoor er een negentigtal nieuwe huizen in het dorp gebouwd worden voor Joodse en Arabische Israëli's. In 2014 zijn de eerste woningen opgeleverd.

Business
Het hotel is de voornaamste bron van inkomsten en biedt werk aan de vrijwilligers. Het is de plek waar het profiel en het karakter van Nes Ammim naar voren komt, zowel voor de gasten alsook voor de deelnemers aan de dialoog programma's. Andere bronnen van inkomsten zijn het verhuren van huizen en landbouwgronden.

Financiële ondersteuning
Nes Ammim is een internationale organisatie, die financieel en ideologisch ondersteund wordt de stichtingen in Nederland en Duitsland, door particulieren, Europese kerken (in het bijzonder de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Kirche im Rheinland) en andere organisaties.

 

Terug naar de homepage